09: Lambda funkce

Úkoly v hodině

 • Napište funkci compose(f,g), která pro dvě funkce f a g (obě s jedním parametrem) vrátí funkci, jež je jejich složením (f(g(x))).
 • Napište funkci red(s,f), která dostane seznam s a funkci f(x,y) a spočítá f(f(f(s[0], s[1]), s[3]), s[4]).
 • Zapište pomocí redukce součet prvků seznamu.
 • Zapište pomocí redukce nalezení maxima seznamu.
 • Zapište pomocí redukce nalezení prvního nenulového prvku (není-li, vraťte 0).
 • Co redukce udělá pro operátor -?
 • Co udělá red(s, lambda x, y: (x,y))?

08: Generátory

Programy z přednášky

Úkoly v hodině

 • Napište generátor mujrange, který bude pracovat stejně jako range (s jedním parametrem)
 • Napište generátor, který dostane dva seznamy a bude generovat jejich kartézský součin.
 • Spočítejte frekvence všech k-gramů (k-tic znaků) v textu. K-gramy vypište uspořádaně podle frekvence.
 • řešení

07: Dictionaries / Slovníky

Úkoly v hodině

 • vytvoří tabulku násobilky (a×b pro všechna a, b od 1 do daného čísla)
 • zjistí průnik dvou (neuspořádaných) seznamů
 • vybere z textu slova, která jsou palindromická (např. kajak)
 • spočítá skalární součin dvou vektorů
 • seřadí slova na řádku podle jejich délky (hint: (1) slova převést na dvojice (délka, slovo), (2) setřídit, (3) vypsat slova)
 • řešení

06: Řezy

Úkoly v hodině

 • otočte řetězec (datel → letad)
 • otočte číslo v desítkové soustavě (1024 → 4201)
 • kolik různých slov v řetězci
 • vyhodnoťte výraz se sčítáním (12+34+1 → 47)
 • řešení všech úkolů

05: Třídění a vyhledávání

Programy z přednášky

Úkoly v hodině

04: Funkce

Úkoly v hodině

03: Seznamy

Programy

02: Podmínky a cykly

Programy

Úkoly

01: Úvod do Pythonu a programování

Programy

Úkoly

 • Založte si účet v ReCodExu, připojte se do skupiny našeho cvičení a vyřešte si ukázkovou úlohu.